დასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. 285-290, ჯგ. 292

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. 285-290, ჯგ. 292

 

 

მღებავი

ჯგ. 285

მძერწავი (არქიტექტორული დეტალების)

ჯგ. 286

ბუღალტერი

ჯგ. 287

ბუღალტერი

ჯგ. 288

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

ჯგ. 289

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

ჯგ. 290

ავტომობილის ზეინკალი

ჯგ. 292

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper