დასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N218 - ჯგ. 231

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N218 - ჯგ. 231

 

 

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი მე-5 საფეხური

ჯგ. 218

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი მე-3 საფეხური

ჯგ. 219

ძრავის შემკეთებელი მე-3 საფეხური

ჯგ. 220

ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი)მე-3 საფეხური

ჯგ. 221

ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) მე-3 საფეხური

ჯგ. 223

ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) მე-3 საფეხური

ჯგ. 224

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი მე-3 საფეხური

ჯგ. 225

საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებელ–ტექნიკოსი მე-3 საფეხური

ჯგ. 226

ელექტრიკოსი მე-3 საფეხური

ჯგ. 227

დურგალი მე-3 საფეხური

ჯგ. 228

ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს -შემკეთებელი მე-3 საფეხური

ჯგ. 229

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი მე-5 საფეხური

ჯგ. 230

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი მე-4 საფეხური

ჯგ. 231

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper