დასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N201- N205

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N201 - N205

 

 

ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი) მე-3 საფეხური

ჯგ. 201

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი) მე-3 საფეხური

ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) მე-3 საფეხურიი

ჯგ. 202

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) მე-3 საფეხური

საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებელ–ტექნიკოსი მე-3 საფეხური

ჯგ. 203

საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებელ–ტექნიკოსი მე-3 საფეხური

ელექტრიკოსი მე-3 საფეხური

ჯგ. 204

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ელექტრიკოსი მე-3 საფეხური

დურგალი მე-3 საფეხური

ჯგ. 205

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - დურგალი მე-3 საფეხური

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper