შემდუღებელი

დაეუფლე ყველა ტიპის შედუღების მეთოდებს

იხილე ვრცლად

კალატოზი

ისწავლე მშენებლობა და აიშენე საკუთარი სახლი საკუთარი გემოვნებით

იხილე ვრცლად

დურგალი

დაეუფლე სადურგლო საქმიანობას და შექმენი ორიგინალური ნაკეთობები

იხილე ვრცლად

მძიმე ტექნიკის ოპერატორი

დაეუფლე მძიმე ტექნიკის მართვას და გახდი პროფესიონალი

იხილე ვრცლად

ელექტრიკოსი

დაეუფლე ელექტრიკოსის სპეციალობას...განხორციელდა მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამა

ინტერაქტიული ლექცია კოლეჯ „სპექტრსა“ და „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიას“ შორის 2013 წლის 15 იანვარს გაფორმა ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს ჰიდრომეტრების და მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორების გადამზადება...

გადამზადების პერიოდში დაინტერესებულ პირებს გაატარებენ შესაბამის პრაქტიკულ სწავლებას სასწავლებლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და სადემონსტრაციო სასწავლო მასალებით.

კოლეჯი კომპანიასთან ერთობლივად შეიმუშავებს სხვადასხვა პროექტებს, რაც ხელს შეუწყობს ორივე ორგანიზაციის განვითარებას.

კომპეტენციის ფარგლებში კომპანია ეხმარება კოლეჯს კურსდამთავრებულების დასაქმებაში კოლეჯის კარიერისა და პროფორიენტაციის დაგეგმვის მენეჯერისა და სხვა შესაბამისი თანამშრომლების ჩართვით.

განხორციელდა მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამა

განხორციელდა მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამა

განხორციელდა მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამა

განხორციელდა მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამა

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper