ვაკანსიები - 2022

 • ვაკანსიის დასახელება:  პროფესიული განათლების მასწავლებელი
 • ადგილების რაოდენობა: 1 ადგილი

 

 • შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა

სსიპ კოლეჯ „სპექტრში“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ქვის სამუშაოების მწარმოებელი“და „საბათქაშე სამუშაოების მწარმოებელი“, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - „საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობაში“ (კოდი - 0732) პროფესიულ/დარგობრივი მოდულების მასწავლებელი.

 • პასუხისმგებლობის  საზღვრები

პროფესიული განათლების მასწავლებელი ანგარიშვალდებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან. მისი პასუხისმგებლობა, მოვალეობები და ამოცანები განისაზღვრება სსიპ კოლეჯ „სპექტრის“ შინაგანაწესით, სამუშაო აღწერილობით, ხელშეკრულებითა და დაწესებულების სხვა მარეგულირებელი აქტებით.

 

სამუშაო პირობები

სარგო:  საათობრივი ანაზღაურება - 15 ლარი (დარიცხული)

 

დაწესებულება და სამსახურის ადგილმდებარეობა: სსიპ კოლეჯი „სპექტრი“, მისამართი: ქ. თბილისი, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქ. #10;

 

სამუშაოს დაწყება: კონკურსში გამარჯვებული მუშაობას დაიწყებს 2022 წლის 8 ნოემბრიდან პროგრამ(ებ)ზე ჯგუფ(ებ)ის გახსნის შემთხვევაში.

 • საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველი კვალიფიკაცია (სფერო/დარგი/სპეციალობა): ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა.

სასურველი საგანმანათლებლო ხარისხი:  მაგისტრი

სასურველი სამუშაო გამოცდილება: ამ სფეროში მუშაობის მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილება

სასურველი უცხო ენა:  ინგლისური

 

მინიმალური მოთხოვნა: უმაღლესი განათლება ან პროფესიული განათლების V საფეხური ან შესაბამისი პროფესიით მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება

 

მინიმალური კომპეტენცია:  ,,საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ“

 

 • სხვა სპეციალური მოთხოვნები: კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია, საკონკურსო დოკუმენტაცია, საკონკურსო განცხადებით განსაზღვრული პირობებისა და ვადების დაცვით, წარუდგინოს კოლეჯის საკონკურსო კომისიის მდივანს. ამ პირობების დარღვევა და ერთ საათზე მეტით დროით, არასაპატიო მიზეზით გასაუბრებაზე დაგვიანება გამოიწვევს კონკურსანტის კონკურსიდან მოხსნას.
 • დამატებითი ინფორმაცია: თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით აქვს:

-         ამ სფეროში მუშაობის უმეტესი გამოცდილება

-         მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება

-         უპირატესი საგანმანათლებლო ხარისხი

 • წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

-         ავტობიოგრაფია cv

-         ფერადი სურათი 3X4

-         განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

-         პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

-         სამუშაო გამოცდილების დამადსტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი

 • საბუთების მიღება:
 • დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, აფრიკის დასახლება ბესარიონ ჭიჭინაძისქ. № 10, პირველ სართული, კოლეჯის თანამშრომელთან მარინე კალაძესთან.
 • საბუთების მიღების  ვადა:  2022 წლის 17 ოქტომბრიდან 1-ელი ნოემბრის ჩათვლით.
 • სამუშაოზე აყვანა: სამუშაოზე აყვანა განხორციელდება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა (თითო სასურველი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა ფასდება 1 ქულით) და მინიმალური კომპეტენციის შედეგების გათვალისწინებით (მინიმალური კომპეტენციის შესაფასებლად კონკურსანტს ეძლევა 5 შეკითხვა, თითო სწორი პასუხი არის 1 ქულიანი). მინიმალურ კომპეტენციაში კონკურსანტის მიერ 2 ქულაზე ნაკლების დაგროვების შემთხვევაში კონკურსანტს არ მიეცემა საბოლოო შეფასების ქულა.
 • გამარჯვებული კონკურსანტი ვალდებულია სწავლის დაწყებამდე გაიაროს შესაბამისი სასწავლო ტრეინინგი კოლეჯის მენტორ მასწავლებლებთან.

 

 • გასაუბრების  ჩატარება:  2022 წლის 3 ნოემბერს 12:00-ზე
 • შედეგების გამოცხადება:  2022 წლის 4 ნოემბერს.

 

CV გამოგზავნეთ: ეს მისამართი დაცულის სპამბოტებისგან. მის სანახავად საჭიროა JavaScript-ის აქტივაცია.

სათაურში მიუთითეთ: ვაკანსია

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

240 16 87

გისურვებთ წარმატებას!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ვაკანსიის დასახელება:  პროფესიული განათლების მასწავლებელი
 • ადგილების რაოდენობა: 1 ადგილი

 

 • შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა

სსიპ კოლეჯ „სპექტრში“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „სახვითი ხელოვნების სპეციალისტი“, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - „საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სახვით ხელოვნებაში“ (კოდი - 0213) პროფესიულ/დარგობრივი მოდულების მასწავლებელი.

 • პასუხისმგებლობის  საზღვრები

პროფესიული განათლების მასწავლებელი ანგარიშვალდებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან. მისი პასუხისმგებლობა, მოვალეობები და ამოცანები განისაზღვრება სსიპ კოლეჯ „სპექტრის“ შინაგანაწესით, სამუშაო აღწერილობით, ხელშეკრულებითა და დაწესებულების სხვა მარეგულირებელი აქტებით.

 

სამუშაო პირობები

სარგო:  საათობრივი ანაზღაურება - 15 ლარი (დარიცხული)

 

დაწესებულება და სამსახურის ადგილმდებარეობა: სსიპ კოლეჯი „სპექტრი“, მისამართი: ქ. თბილისი, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქ. #10;

 

სამუშაოს დაწყება: კონკურსში გამარჯვებული მუშაობას დაიწყებს 2022 წლის 8 ნოემბრიდან.

 • საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველი კვალიფიკაცია (სფერო/დარგი/სპეციალობა): ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები.

სასურველი საგანმანათლებლო ხარისხი:  მაგისტრი

სასურველი სამუშაო გამოცდილება: ამ სფეროში მუშაობის მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილება

სასურველი უცხო ენა:  ინგლისური

 

მინიმალური მოთხოვნა: უმაღლესი განათლება ან პროფესიული განათლების V საფეხური ან შესაბამისი პროფესიით მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება

 

მინიმალური კომპეტენცია:  ,,საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ“

 

 • სხვა სპეციალური მოთხოვნები: კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია, საკონკურსო დოკუმენტაცია, საკონკურსო განცხადებით განსაზღვრული პირობებისა და ვადების დაცვით, წარუდგინოს კოლეჯის საკონკურსო კომისიის მდივანს. ამ პირობების დარღვევა და ერთ საათზე მეტით დროით, არასაპატიო მიზეზით გასაუბრებაზე დაგვიანება გამოიწვევს კონკურსანტის კონკურსიდან მოხსნას.
 • დამატებითი ინფორმაცია: თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით აქვს:

-         ამ სფეროში მუშაობის უმეტესი გამოცდილება

-         მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება

-         უპირატესი საგანმანათლებლო ხარისხი

 • წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

-         ავტობიოგრაფია cv

-         ფერადი სურათი 3X4

-         განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

-         პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

-         სამუშაო გამოცდილების დამადსტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი

 • საბუთების მიღება:
 • დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, აფრიკის დასახლება ბესარიონ ჭიჭინაძისქ. № 10, პირველ სართული, კოლეჯის თანამშრომელთან მარინე კალაძესთან.
 • საბუთების მიღების  ვადა:  2022 წლის 17 ოქტომბრიდან 1-ელი ნოემბრის ჩათვლით.
 • სამუშაოზე აყვანა: სამუშაოზე აყვანა განხორციელდება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა (თითო სასურველი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა ფასდება 1 ქულით) და მინიმალური კომპეტენციის შედეგების გათვალისწინებით (მინიმალური კომპეტენციის შესაფასებლად კონკურსანტს ეძლევა 5 შეკითხვა, თითო სწორი პასუხი არის 1 ქულიანი). მინიმალურ კომპეტენციაში კონკურსანტის მიერ 2 ქულაზე ნაკლების დაგროვების შემთხვევაში კონკურსანტს არ მიეცემა საბოლოო შეფასების ქულა.
 • გამარჯვებული კონკურსანტი ვალდებულია სწავლის დაწყებამდე გაიაროს შესაბამისი სასწავლო ტრეინინგი კოლეჯის მენტორ მასწავლებლებთან.

 

 • გასაუბრების  ჩატარება:  2022 წლის 3 ნოემბერს 14:00-ზე
 • შედეგების გამოცხადება:  2022 წლის 4 ნოემბერს.

 

CV გამოგზავნეთ: ეს მისამართი დაცულის სპამბოტებისგან. მის სანახავად საჭიროა JavaScript-ის აქტივაცია.

სათაურში მიუთითეთ: ვაკანსია

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

240 16 87

გისურვებთ წარმატებას!

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ვაკანსიის დასახელება:  პროფესიული განათლების მასწავლებელი
 • ადგილების რაოდენობა: 1 ადგილი

 

 • შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა

სსიპ კოლეჯ „სპექტრში“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „ჰაერის კონდიცირება“, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - „საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ჰაერის კონდიცირებაში“ (კოდი - 0713) პროფესიულ/დარგობრივი მოდულების მასწავლებელი.

 • პასუხისმგებლობის  საზღვრები

პროფესიული განათლების მასწავლებელი ანგარიშვალდებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან. მისი პასუხისმგებლობა, მოვალეობები და ამოცანები განისაზღვრება სსიპ კოლეჯ „სპექტრის“ შინაგანაწესით, სამუშაო აღწერილობით, ხელშეკრულებითა და დაწესებულების სხვა მარეგულირებელი აქტებით.

 

სამუშაო პირობები

სარგო:  საათობრივი ანაზღაურება - 15 ლარი (დარიცხული)

 

დაწესებულება და სამსახურის ადგილმდებარეობა: სსიპ კოლეჯი „სპექტრი“, მისამართი: ქ. თბილისი, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქ. #10;

 

სამუშაოს დაწყება: კონკურსში გამარჯვებული მუშაობას დაიწყებს 2022 წლის 8 ნოემბრიდან.

 • საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სასურველი კვალიფიკაცია (სფერო/დარგი/სპეციალობა): ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა.

სასურველი საგანმანათლებლო ხარისხი:  მაგისტრი

სასურველი სამუშაო გამოცდილება: ამ სფეროში მუშაობის მინიმუმ სამწლიანი გამოცდილება

სასურველი უცხო ენა:  ინგლისური

 

მინიმალური მოთხოვნა: უმაღლესი განათლება ან პროფესიული განათლების V საფეხური ან შესაბამისი პროფესიით მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება

 

მინიმალური კომპეტენცია:  ,,საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ“

 

 • სხვა სპეციალური მოთხოვნები: კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია, საკონკურსო დოკუმენტაცია, საკონკურსო განცხადებით განსაზღვრული პირობებისა და ვადების დაცვით, წარუდგინოს კოლეჯის საკონკურსო კომისიის მდივანს. ამ პირობების დარღვევა და ერთ საათზე მეტით დროით, არასაპატიო მიზეზით გასაუბრებაზე დაგვიანება გამოიწვევს კონკურსანტის კონკურსიდან მოხსნას.
 • დამატებითი ინფორმაცია: თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით აქვს:

-         ამ სფეროში მუშაობის უმეტესი გამოცდილება

-         მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება

-         უპირატესი საგანმანათლებლო ხარისხი

 • წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

-         ავტობიოგრაფია cv

-         ფერადი სურათი 3X4

-         განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

-         პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

-         სამუშაო გამოცდილების დამადსტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი

 • საბუთების მიღება:
 • დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, აფრიკის დასახლება ბესარიონ ჭიჭინაძისქ. № 10, პირველ სართული, კოლეჯის თანამშრომელთან მარინე კალაძესთან.
 • საბუთების მიღების  ვადა:  2022 წლის 17 ოქტომბრიდან 1-ელი ნოემბრის ჩათვლით.
 • სამუშაოზე აყვანა: სამუშაოზე აყვანა განხორციელდება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა (თითო სასურველი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა ფასდება 1 ქულით) და მინიმალური კომპეტენციის შედეგების გათვალისწინებით (მინიმალური კომპეტენციის შესაფასებლად კონკურსანტს ეძლევა 5 შეკითხვა, თითო სწორი პასუხი არის 1 ქულიანი). მინიმალურ კომპეტენციაში კონკურსანტის მიერ 2 ქულაზე ნაკლების დაგროვების შემთხვევაში კონკურსანტს არ მიეცემა საბოლოო შეფასების ქულა.
 • გამარჯვებული კონკურსანტი ვალდებულია სწავლის დაწყებამდე გაიაროს შესაბამისი სასწავლო ტრეინინგი კოლეჯის მენტორ მასწავლებლებთან.

 

 • გასაუბრების  ჩატარება:  2022 წლის 3 ნოემბერს 16:00-ზე
 • შედეგების გამოცხადება:  2022 წლის 4 ნოემბერს.

 

CV გამოგზავნეთ: ეს მისამართი დაცულის სპამბოტებისგან. მის სანახავად საჭიროა JavaScript-ის აქტივაცია.

სათაურში მიუთითეთ: ვაკანსია

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

240 16 87

გისურვებთ წარმატებას!

 

 

 

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper