კოლეჯ სპექტრის საინფორმაციო ბროშურა 2022

განცხადება

კოლეჯმა "სპექტრმა" გამოცა საინფორმაციო ბროშურა – პროფესიული სწავლება და მომზადება/გადამზადება.
ბროშურა შექმნილია პროგრამის „კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში“ (PSD TVET SC) მხარდაჭერით, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში შესაბამისი პასუხისმგებელი სამინისტროებისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) სახელით. პროგრამის თანადაფინანსება ხორციელდება ევროკავშირის მიერ.
ბროშურის იდეის ავტორი და შემდგენლები არიან გეორგ ბრიუგერ (GIZ-ის CIM ექსპერტი სპექტრში), თეა ლეჟავა (სპექტრის პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი).
პროექტის მხარდაჭერისთვის გვსურს გულითადი მადლობა გადავუხადოთ სელმა ულრიხსს (GIZ-ის PSD TVET SC პროგრამის დირექტორის მოადგილე) და მარიკა ზაქარეიშვილი (GIZ-ის განათლების ექსპერტი).
 
 
College “Spectri” published informational brochure – Vocational Education and Training (VET) – A Short Introduction.
The brochure is developed with the support of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) within the framework of the program "Private Sector Development and Technical Vocational Education and Training South Caucasus", which is implemented by the responsible ministries in Georgia, Azerbaijan, and Armenia with the support of GIZ on behalf of the
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).
The authors of idea and compilers are Georg Brugger (CIM Expert of GIZ at Spectri) and Tea Lejava (Business Manager at Spectri)
We express our special gratitued to Selma Ulrichs (Team Leader, PSD & TVET at GIZ) and Marika Zakareishvili (Program Expert, PSD & TVET at GIZ) for supporting this project.

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper