წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია

განცხადებაპირველად  საქართველოში ამიერკავკასიის მასშტაბით  კოლეჯი „სპექტრი“ და კომპანია „ევრომასტერი“ იწყებს

გერმანული  პროფესიული  განათლების  სისტემის  განხორციელებას.

გერმანული  პროფესიული  განათლების  სისტემა  მოიცავს  სამუშაოზე  დაფუძნებულ  სწავლებას.

    საქართველოში მაღალკვალიფიციური კადრების  სამუშაო ძალით უზრუნველყოფის  მიზნით, კოლეჯი „სპექტრი“ და კომპანია „ევრომასტერი“ – განახორციელებს ერთობლივ პროფესილ  პროგრამას წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია“.

 

პროგრამა მომზადდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერითა და გერმანელი VET ექსპერტის კონსულტირებით.

 

რატომ უნდა ჩავაბაროთ პროგრამაზე  „წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია“?

 

  •   პროგრამის პრაქტიკული ნაწილის სწავლება ხდება რეალურ გარემოში –  კომპანიაში
  •  სტუდენტი იღებს სტიპენდიას შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად 
  •  სწავლის პერიოდი (2 წელი) სტუდენტს ჩაეთვლება როგორც  სამუშაო სტაჟი
  •  რეგიონიდან ჩამოსული 10 სტუდენტები უზრუნველყოფილი იქნება საცხოვრებლით
  • სტუდენტების სწავლა სრულად დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ

 

სწავლება განხორციელდება  ახალი თანამედროვე  დეფექტოსკოპების  დანადგარების მომასახურებით და  მსოფლიოში წამყვანი ბრენდის აპარატურით, როგორიცაა როტენბერგერი.

რეგისტრაციაიწარმოებს 22 აგვისტოსჩათვლით!

 

 პროგრამაზე დარეგისტრირება შეუძლია სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს (12 კლასი)

 

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper