სასკოლო პროექტი

სასკოლო პროექტითბილისის 163-ე საჯარო სკოლაში, 16 ოქტომბერს კოლეჯი "სპექტრის" ორგანიზებით პროექტი სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა "შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა" დაიწყო.

სასწავლო განრიგი შეთანხმებული და დასტურებულია საქართველოს განთლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის ჯგუფის მიერ.

პირველი შეხვედრა მოსწავლეებთან პროექტის წარდგენით დაიწყო რამაც მათი დიდი ინტერესი და ჩართულობა გამოიწვია.

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებს შეეძლებათ:

 • განსაზღვრული დავალების შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შედგენა;
 • სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებაზე მსჯელობა;
 • რისკების და საფრთხისშემცველი ფაქტორების აღწერა;
 • შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა;
 • სამუშაო და საცხოვრებელი სათავსების მიკროკლიმატის პარამეტრების განსაზღვრა;
 • განსაზღვრული სამუშაოების უსაფრთხოდ შესრულება ქიმიურ ლაბორატორიაში;
 • პროფესიულ საკითხებზე ჩანაწერების წარმოება;
 • მარტივი ქიმიური ექსპერიმენტის ჩატარება;
 • სხვადასხვა სახის სინჯების დამუშავებაში მონაწილეობა;
 • შესაბამისი ხელსაწყოების შერჩევა;
 • საკუთარი პროფესიული განვითარების დაგეგმვა;
 • თანატოლებისა და სხვა პირებისათვის საკუთარი;
 • გამოცდილების გაზიარება.

სასკოლო პროექტი

სასკოლო პროექტი

სასკოლო პროექტი

სასკოლო პროექტი

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper