კოლეჯში ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

gamocdebis cxriliსსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში "სპექტრი" 2019 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების შედეგად ჩასარიცხი აპლიკანტების შესახებ.

შედეგების სანახავად, იხილეთ ჩარიცხული სტუდენტების სია.

კონკურსში გამარჯვებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, 31 მაისის ჩათვლით წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • საბაზო/საშუალო სკოლის ატესტატის ან დიპლომის ასლი;
  • 2 სურათი (3x4) და ფოტოსურათების ელ. ვერსია კომპაქტ-დისკზე (CD);
  • ფორმა 100 (მხოლოდ იმ სტუდენტებისათვის, ვინც რეგისტრირებულია პროგრამაზე - შედუღება.

კოლეჯში "სპექტრი" პროფესიულ პროგრამებზე სწავლა 17 ივნისს დაიწყება.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 240 16 87;

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper