კოლეჯში ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

gamocdebis cxriliსსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში "სპექტრი" 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების შედეგად ჩასარიცხი აპლიკანტების შესახებ.

შედეგების სანახავად, იხილეთ ჩარიცხული სტუდენტების სია. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სწავლის პროცესი დაიწყება 28 მაისს!

კონკურსში გამარჯვებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, 25 ნეომბრის ჩათვლით წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • საბაზო/საშუალო სკოლის ატესტატის ან დიპლომის ასლი;
  • 2 სურათი (3x4) და ფოტოსურათების ელ. ვერსია კომპაქტ-დისკზე (CD);
  • ფორმა 100 (მხოლოდ იმ სტუდენტებისათვის, ვინც რეგისტრირებულია პროგრამაზე - შედუღება.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 240 16 87;

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper