STOP C!

STOP C!საზოგადოებრივი კოლეჯი "სპექტრი" უერთდება C - ჰეპატიტის აღმოფხვრისკენ მიმართულ საყოველთაო აქციას "STOP C". კამპანიის მიზანს დაავადების მკურნალობის ხელმისაწვდომობა და ახალი შემთხვევების აღმოცენების მინიმუმამდე დაყვანა წარმოადგენს.

 

STOP C!

STOP C!

STOP C!

STOP C!

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper