მასწავლებელთა და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის ასისტენტის შესარჩევი კონკურსის შესახებ!

მასწავლებელთა და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის ასისტენტის შესარჩევი კონკურსის შესახებ!სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში „სპექტრი“ ა/წ 17 სექტემბერს გამოცხადებულ მასწავლებელთა და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის ასისტენტის შესარჩევი კონკურსის ჩატარების თარიღი შეიცვალა.

ნაცვლად 17 ოქტომბრისა, გასაუბრება ჩატარდება ა/წ 21 ოქტომბერს, განცხადებაში მითითებული საათების გათვალისწინებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას.

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper