ბრძანება პროფესიული სტუდენტებისათვის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

ბრძანებასსიპ პროფესიული კოლეჯის "სპექტრი"N101-ე, N102-ე,N103 და N105-ე ჯგუფების პროფესიული სტუდენტებისათვის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

 

 

 

1) შეუწყდეს სტუდენტის სტატუსი და ამორიცხული იქნას სტუდენტთა სახელობითი სიიდან პროფესიული პროგრამა – ბუღალტერი/ კვალიფიკაცია, ბუღალტერის მესამე საფეხური, №101-ე და 102-ე ჯგუფების სტუდენტები:

  1. სოფიკო ალავიძე;
  2. ანა ბაქანიძე;
  3. ჰაიკ ბაგრატიანი;
  4. ივლიანე ნოზაძე;
  5. მანანა ფარქოსაძე;
  6. მარიამ ქებაძე;
  7. ნათია ქოჩიაშვილი.

2) შეუწყდეს სტუდენტის სტატუსი და ამორიცხული იქნას სტუდენტთა სახელობითი სიიდან პროფესიული პროგრამა – მძერწავი (არქიტექტურული დეტალების)/ კვალიფიკაცია, მძერწავის მესამე საფეხური, №103-ე ჯგუფის სტუდენტები:

  1. ელეონორა კვარაცხელია
  2. კარინე მიქოიანი

3) შეუწყდეს სტუდენტის სტატუსი და ამორიცხული იქნას სტუდენტთა სახელობითი სიიდან პროფესიული პროგრამა – ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მემონტაჟე/ კვალიფიკაცია, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მემონტაჟის მესამე საფეხური, №105-ე ჯგუფის სტუდენტი:

  1. გოგებაშვილი გოგა

 

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper