დასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N189 - N199

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N189-N199

 

 

მეფილე-მომპირკეთებელი

ჯგ. 189

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - მეფილე-მომპირკეთებელი

მღებავი

ჯგ. 190

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - მღებავი

ბუღალტერი

ჯგ. 192

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ბუღალტერი

ბუღალტერი

ჯგ. 193

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ბუღალტერი

ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მემონტაჟე

ჯგ. 195

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მემონტაჟე

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

ჯგ. 197

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

ჯგ. 198

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი

ჯგ. 199

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი

JoomShaper