ძირითადი მიღწევები

2007 წლიდან უცხოელი პარტნიორების, კერძოდ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) თანამონაწილეობით, პროფესიულმა სასწავლებელმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა და დაინერგა ახალი სასწავლო პროგრამები ტექნიკური ინჟინერიის მიმართულებით. 2010 წელს კოლეჯსა და ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს საგანმანათლებლო პროგრამის „განათლება დემოკრატიისათვის“ ფარგლებში დაინერგა და განხორციელდა ახალი პროფესიული პროგრამა.

კოლეჯი 2013 წლიდან აქტიურად თანამშრომლობს ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროსთან ინკლუზიური სწავლების დანერგვისა და განხორციელების მიმართულებით.

კოლეჯმა 2012-13 წელს „გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების“ (GIZ) აქტიური მხარდაჭერითა და შპს „კაპაროლ ჯორჯიას“, კ/ს „კნაუფ გიპს თბილისის“ და შპს „ჰაიდელბერგცემენტის“ ჩართულობით შეიმუშავა ერთობლივი პროფესიული პროგრამები, სტანდარტები და სილაბუსები. მათივე მხარდაჭერით განხორციელდა პროფესიული პედაგოგების გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, დაინერგა თანამედროვე ტექნოლოგიები, გარემონტდა და აღიჭურვა სასწავლო ლაბორატორიები, შეიქმნა სახელმძღვანელოები (ელექტრიკოსის, შემდუღებლის, თაბაშირმუყაოს, მებათქაშის და მღებავის პროგრამებისთვის).

2015 წლის 9 სექტემბერს ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის EFQM „გზა სულყოფილებისაკენ“ მოდელის განხორციელების ფარგლებში სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯს „სპექტრი“ ეწვია ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის EFQM ექსპერტი და ამავე ფონდის ვალიდატორთა ჯგუფი. ვალიდატორების დასკვნის საფუძველზე სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „სპექტრი“ ორმა პირადმა და ერთმა საერთო გაუმჯობესების პროექტმა წარმატებით გაიარა ვალიდაცია EFQM სრულყოფის დონის პირველი საფეხურზე და მიიღო EFQM სრულყოფაზე ორიენტირების აღიარება, რის საფუძველზეც ამავე წლის ნოემბერში სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“ დაჯილდოვდა ხარისხის მართვის ევროპული ფონდის EFQM „გზა სულყოფილებისაკენ“ მოდელის სერთიფიკატით.

კოლეჯმა 2016 წელს მონაწილეობა მიიღო ათასწლეულის გამწვევის კორპორაციის MCC მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, და გამარჯვების შემდგომ, პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის“ ISWD პროფესიული განათლების განვითარების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაიარა ბრიტანული საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციის BTEC ავტორიზაცია 4 პროგრამაზე და 2017 წლის შემოდგომიდან კოლეჯი განახორციელებს სწავლებას Pearson-ის საერთაშორისო აღიარების 4 მოდულარულ პროგრამაზე (შემდუღებელი 4 საფეხური; ელექტრიკოსი 4 საფეხური; კონდიცირების სისტემის სპეციალისტი 4 საფეხური; მიწისქვეშა კომუნიკაციების სპეციალისტი 4 საფეხური).

კოლეჯი მუდმივად გეგმავს და ახორციელებს საქმიანობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გზით კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და სწავლების ხარისხის შემდგომი სრულყოფის მიზნით. ბიზნეს სექტორთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად მუდმივად იზრდება სასწავლებლის პარტნიორი ორგანიზაციების ჩამონათვალი:

JoomShaper