მოკლევადიანი პროგრამები

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“ 2018 წელი
მომზადებისა და გადამზადების ტრენინგ-კურსები (მოკლევადიანი პროგრამა) 1. შრომის უსაფრთხოებისა და საწარმოო სანიტარიის კურსი
 2. შემდუღებელი (ელექტრორკალური)
 3. ელექტრო-აირ შემდუღებელი და აირით მჭრელი
 4. კალატოზი
 5. მებათქაშე
 6. მღებავი
 7. მეფილე-მომპირკეთებელი
 8. თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი
 9. ავეჯის კონსტრუირების სპეციალისტი (დურგალი)
 10. დურგალი
 11. ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი
 12. მძერწავი
 13. ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მემოტაჟე
 14. ელექტრიკოსი
 15. ელოქტროობა (მაღალი ძაბვა)
 16. ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი
 17. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სათვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი
 18. ზეინკალ-სანტექნიკოსი
 19. სანტექნიკისა და გათბობა წყალმომარაგების სისტემების მემონტაჟე
 20. ძრავის შემკეთებელი
 21. ავტომობილის ზეინკალი
 22. სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
 23. ამზომველ-გეოდეზისტი
 24. საავტომობილო  გზების მშენებელ-ტექნიკოსი
 25. სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის ოპერატორი
 26. სანიტარული მიკრობიოლოგიის სპეციალისტი
 27. გარემოს დაცვის ტექნიკოსი
 28. ბაქტერიოფაგიის სპეციალისტი
 29. ჰიდრომეტრი
 30. საინფორმაციო ტექნოლოგი (ინტერნეტტექნოლოგი)
 31. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი
 32. ვიდეო საკონტროლო სისტემების ტექნიკოსი
 33. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი
 34. ბუღალტერი
 35. გამყიდველ-კონსულტანტი
 36. ოფისის მენეჯერი
 37. საქმის მწარმოებელი

 

JoomShaper