მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

კოლეჯს ამჟამად გააჩნია სტანდარტების შესაბამისად აღწირვილი 23 კაბინეტ-ლაბორატორია, 12 სასწავლო სახელოსნო, 3 ინოვაციური ტექნოლოგიების ლაბორატორია (FABLAB), ბიბლიოთეკა 128 438 წიგნით, ღია სპორტული მოედანი, საკონფერენციო დარბაზი, კაფეტერია, პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი და ავტოდრომი. ასევე მიმდინარეობს არსებული საერთო საცხოვრებლის - კამპუსის რეაბილიტაცია.

JoomShaper