ჩვენს შესახებ

საზოგადოებრივი კოლეჯის „სპექტრი“ განვითარების ისტორია

თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“ წარმოადგენს მრავალპროფილიან პროფესიულ სასწავლებელს, რომელიც ახორციელებს საგანმანათლებლო პროფესიულ პროგრამებს საქრთველოში მიმდინარე განათლების რეფორმის შესაბამისად.

პროფესიული განათლების მიზანია, მოსახლეობის მითხოვნის დაკმაყოფილება, პროფესიული განვითარება და კარიერის შექმნა; კონკურენტუნარიანი კადრების რაოდენობის გაზრდა შრომის ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად; საკუთარი საქმიანობის წამოსაწყებად საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენა, ასაკის შეუზღუდავად განათლების მიღება და თვითრეაბილიტაცია.

პროფესიული განათლებით ინტერესდებიან, როგორც სტუდენტები ასევე უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები, რომლებმაც შრომის ბაზრის ახალი მოთხოვნების შესაბამისად შეიცვალეს მსოფლმხედველობა და ცდილობენ ახალ რეალობასთან ადაპტირებას.

2007 წლიდან ჩვენი საზოგადოებრივი კოლეჯის განვითარების სტრატეგიამაც ახალი მიმართულება მიიღო. „სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე“ გახდა სასწავლებლის პრიორიტეტი.

ნებისმიერი პროფესიული სასწავლებელის და მათ შორის, „სპექტრის“ სამომავლო პერსპექტივას განაპირობებს და განსაზღვრავს სწორი მენეჯმენტი, კვალიფიციური სასწავლო პროგრამები და პედაგოგები მდიდარი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა და ახალი სტანდარტები, რაც დააჩქარებს საქართველოს პროფესიული სწავლების ინტეგრაციის პროცესს საერთაშორისო საგანმანათლებლო სისტემასთან, რომელიც გულისხმობს ერთობლივი სასწავლო პროექტებისა და გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას დასავლეთის წამყვან პროფესიულ სასწავლებლებთან.

უცხოელი პარტნიორების, კერძოდ, აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანამონაწილეობით, პროფესიულმა სასწავლებელმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რაც საშუალებას იძლევა განვახორციელოთ ოცდაათზე მეტი სასწავლო პროგრამა, რომელთა უმრავლესობა ახლახანს დაინერგა, მაგრამ უკვე განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს სტუდენტებსა და დამსაქმებელთა შორის. ასევე წარმატებით განხორციელდა ნორვეგიის საგანმანათლებლო პროგრამა: „განათლება დემოკრატიისათვის.“ ვფიქრობთ, მომავალშიც უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით, კოლეჯი არაერთ საინტერესო პროგრამას განახორციელებს როგორც სასწავლო, ასევე კურსდამთავრებულთა დასაქმების კუთხით. „სპექტრის“ საგანმანათლებლო პროგრამები სრულად ითვალისწინებს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებს. პროფესიათა უმრავლესობა ძირითადად ემსახურება სამშენებლო მიმართულების კვალიფიკაციების აღორძინებას და სრულყოფას, რაც ნიშნავს, სწავლების ახალი მეთოდების გამოყენებით, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე კვალიფიციური მუშახელის მომზადებას. ჩვენი სტუდენტები წარმატებით ეუფლებიან: კალატოზის, მებათქაშის, მეფილე–მომპირკეთებელის, თაბაშირმუყაოს სპეციალისტის, მღებავის, შემდუღებლის, ელექტრიკოსის, დურგლის, გზების მშენებლობის, მძიმე სამშენებლო ტექნიკის, ხის მხატვრული დამუშავების, არქიტექტურული დეტალების მძერწავის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მემონტაჟის, ტოპოგრაფისტის, ელექტრული და ციფრული ტექნიკის შემკეთებლის, ავტომობილის სავალი ნაწილის ტექნიკოსის, ავტომობილის ზეინკალისა და ძრავის შემკეთებლის პროფესიებს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვის ტექნიკოსის, მებაღის, სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტის, კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსის, ინტერნეტტექნოლოგიების, ოფისმენეჯერისა და ბუღალტერიის საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ადამიანს მიიღოს თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი განათლება ან გადაემზადოს მოქნილი მოკლევადიანი ინტენსიური სწავლების მეთოდით და წარმატებით იპოვოს თავისი ადგილი, დასაქმდეს როგორც თავის ქვეყანაში ასევე მის ფარგლებს გარეთ, გახდეს კონკრუენტუნარიანი და მოტივირებული, დაგეგმოს თავისი მომავალი.

JoomShaper