პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულარული) პროგრამები

იხილეთ პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულარული) პროგრამების ანონსი:

 

 

საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებაJoomShaper