პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულარული) პროგრამები

იხილეთ პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულარული) პროგრამების ანონსი:

 

 

საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირება


მოდულები რომლებიც ძალაში შედის 2021 წლის 1 ივლისიდან.

 

მთვლელი

 
 

ძებნა

JoomShaper