ჯგ.N200 - მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი. III საფეხური. ჯგ.#200

სალექციო ცხრილი ჯგ.N200

JoomShaper