ჯგ.N164 - კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური. ჯგ.#164

სალექციო ცხრილი ჯგ.N164

JoomShaper