მემორანდუმი თურქეთის უმხვილეს კომპანიასთან ”ტურან-ბორფიტი“

ნანახია: 2582 -ჯერ

მემორანდუმი თურქეთის უმხვილეს კომპანიასთან ”ტურან-ბორფიტი“საზოგადოებრივ კოლეჯ ”სპექტრსა”და თურქეთის უმხვილეს კომპანია ”ტურან-ბორფიტს“ შორის მემორანდუმი გაფორმდა

საზოგადოებრივ კოლეჯ ”სპექტრსა”და თურქეთის უმხვილეს კომპანია ”ტურან-ბორფიტს“ შორის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელის მიზანია სამომავლო თანამშრომლობის კონტრაქტის ხელმოწერა ურეკში მიმდინარე მაგისტრალური წყალსადენების შედუღების პროექტების შესრულებასთან და პროექტის განხორციელებაში კოლეჯის კურსდამთავრებულთა ჩართვასთა.

საზოგადოებრივ კოლეჯ ‘’სპექტრსა’’ და თურქეთის უმსხვილეს ჰოლდინგს ”ტურან-ბორფიტს” შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს კოლეჯის სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკით უზრუნველყოფას, მათ გადამზადებას თანამედროვე პროგრამებით, კვალიფიკაციის ამაღლებას სტამბულში არსებულ საწარმოში და მათ სერთიფიცირებას. ეს პროცესი „ტურან-ბორფიტის“ ბაზაზე მოხდება და შედეგად, კარგი განათლებისა და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კურსდამთავრებულები ადვილად შეძლებენ დასაქმებას.

მემორანდუმი თურქეთის უმხვილეს კომპანიასთან ”ტურან-ბორფიტი“