თანამშრომლობის ერთობლივი განცხადება

ნანახია: 2361 -ჯერ

თანამშრომლობის ერთობლივი განცხადებაგერმანიის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით საელჩო საქართველოში აფინანსებს პროექტებს, რომლებიც პირდაპირ ეხმარება საქართველოს მოსახლეობის ღარიბ და დაუცველ ფენებს მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში (ე.წ. ”მცირე პროექტებს”). ასევე სპექტრიც ახორციელებს საქართველოში სხვადასხვა სოციალურ პროექტებს.

ამ საერთო მიზნებიდან გამომდინარე პარტნიორები შეთანხმდნენ, რომ ითანამშრომლებენ საელჩოს მცირე პროექტებთან დაკავშირებით, რა დროსაც სპექტრის პროფესიული კომპეტენცია სამშენებლო მასალების გამოყენების შეფასებაში აამაღლებს ამ პროექტების განხორციელების ეფექტიანობას და ხარისხს.

თანამშრომლობის ერთობლივი განცხადება