დასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N215 ; ჯგ. N216; ჯგ. N217; ჯგ. N221

ნანახია: 1764 -ჯერ

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N215 ; ჯგ. N216; ჯგ. N217; ჯგ. N221

 

 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი მე-3 საფეხური

ჯგ. 215

ტოპოგრაფი მე-3 საფეხური

ჯგ. 216

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი მე-4 საფეხური

ჯგ. 217

ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი)მე-3 საფეხური

ჯგ. 221