დასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N176 - N187

gamocdebis cxriliდასკვნითი გამოცდის განრიგი - ჯგ. N176-N187

 

 

გარემოს დაცვის ტექნიკოსი მე-5 საფეხური

ჯგ. 176

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - გარემოს დაცვის ტექნიკოსი მე-5 საფეხური

სავალი ნაწილის ტექნიკოსი მე-3 საფეხური

ჯგ. 177

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - სავალი ნაწილის ტექნიკოსი  მე-3 საფეხური

ძრავის შემკეთებელი მე-3 საფეხური

ჯგ. 178

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ძრავის შემკეთებელი  მე-3 საფეხური

ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი)მე-3 საფეხური

ჯგ. 179

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი)მე-3 საფეხური

ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი)მე-3 საფეხური

ჯგ. 180

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ოფისის მენეჯრი (მდივან-რეფრენეტი)მე-3 საფეხური

ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) მე-3 საფეხური

ჯგ. 181

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ინტერნეტ-ტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) მე-3 საფეხური

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი მე-3 საფეხური

ჯგ. 182

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი მე-3 საფეხური

საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებელ–ტექნიკოსი მე-3 საფეხური

ჯგ. 183

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებელ–ტექნიკოსი მე-3 საფეხური

ელექტრიკოსი მე-3 საფეხური

ჯგ. 184

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ელექტრიკოსი მე-3 საფეხური

ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს -შემკეთებელი მე-3 საფეხური

ჯგ. 185

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს -შემკეთებელი მე-3 საფეხური

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი მე-5 საფეხური

ჯგ. 186

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი მე-5 საფეხური

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი მე-4 საფეხური

ჯგ. 187

დასკვნითი გამოცდების განრიგი - სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი მე-4 საფეხური

JoomShaper