ჯგ.N243 მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი. III საფეხური.

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი. III საფეხური. ჯგ.#243

სალექციო ცხრილი ჯგ.N243

JoomShaper