ჯგ.N58 - კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური. ჯგ.#58

სალექციო ცხრილი ჯგ.N58

JoomShaper