ჯგ.N241 კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური.

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური. ჯგ.#241

სალექციო ცხრილი ჯგ.N241

JoomShaper