ჯგ.N240 კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური.

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური. ჯგ.#240

სალექციო ცხრილი ჯგ.N240

JoomShaper