ჯგ.N229 ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს შემკეთებელი. III საფეხური.

ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს შემკეთებელი. III საფეხური. ჯგ.#229

სალექციო ცხრილი ჯგ.N229

JoomShaper