ჯგ.N212 - კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური. ჯგ.#212

სალექციო ცხრილი ჯგ.N212

JoomShaper