ჯგ.N198 - კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური. ჯგ.#198

სალექციო ცხრილი ჯგ.N198

JoomShaper