ჯგ.N197 - კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი. III საფეხური. ჯგ.#197

სალექციო ცხრილი ჯგ.N197

JoomShaper