ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის - “საქართველო” პროექტის ფარგლებში გაიმართა სხდომა, თემაზე - “პროფესიული განათლების პროგრამების ხარისხისა და შესაბამისობის გაუმჯობესება საინჟინრო სფეროს პროფესიებზე საქართველოში”

gamocdebis cxriliგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის - “საქართველო” მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში გაიმართა დარგობრივი საბჭოს სხდომა “პროფესიული განათლების პროგრამების ხარისხისა და შესაბამისობის გაუმჯობესება საინჟინრო სფეროს პროფესიებზე საქართველოში”, რომელზეც განხილული იქნა კოლეჯის ''სპექტრი'' მიერ მომზადებული პროგრამები და ჩარჩო დოკუმენტები.

 

პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის'' წარმოადგენს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის - ''საქართველო'' პროექტს, რომელიც დაფინანსებულია ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ.

JoomShaper