ტრენინგი ათასწლეულის კორპორაციის ფონდის - ''საქართველო'' პროექტის ფარგლებში

gamocdebis cxriliმიმდინარეობს 2 დღიანი სასწავლო ტრენინგი ათასწლეულის კორპორაციის ფონდის - ''საქართველო'' მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ''პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის'' ფარგლებში. ტრენინგს, კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციის "PEARSON"-ის ექსპერტი უძღვება.

 

შეგახსენებთ, რომ პროექტი “პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ (ISWD) წარმოადგენს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს 16 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პროექტს, რომელიც დაფინასნებულია ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (MCC) მიერ, MCC-სა და საქართველოს მთავრობის 140 მილიონი აშშ დოლარის მეორე კომპაქტის ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება განათლებისა და მეცნიერების სამინსიტროსთან თანამრომლობით.

პროექტი „საინჟინრო სფეროს პროფესიების ხარისხისა და შესაბამისობის გაუმჯობესება საქართველოში“ ხორციელდება ISWD პროექტის ფარგლებში და მინზად ისახავს პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებსას საინჟინრო სფეროს დამსაქმებლების მოთხოვნების და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამების განვითარებით.

ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

საგანმანათლებლო პროგრამები და ინფორმაცია კოლეჯში სწავლის შესახებ

იხილეთ ალბომები:

სასწავლო ტრენინგის პირველი დღე

სასწავლო ტრენინგის მეორე დღე

JoomShaper