მოდულის ტრენინგნი, თემაზე - სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში

gamocdebis cxriliსაზოგადოებრივ კოლეჯში 'სპექტრი" პროფესიულ მასწავლებელთათვის დაიწყო პედაგოგიური კურსის პირველი მოდულის ტრენინგი, თემაზე - „სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში".

 

ტრენინგს ატარებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერ-კონსულტანტი ნინო კობალაძე.

კოლეჯის პედაგოგები გამუდმებით ეცნობიან თანამედროვე და ინოვაციურ სიახლეებს და ორიენტირებულნი არიან სტუდენტებს გადასცენ არა მხოლოდ თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნა, უნარები და ღირებულებები, სწორედ ამიტომ, მათთვის, ყოველგვარი საკითხი დიდი გამოწვევაა იყვნენ გამორჩეულები და ჰქონდეთ თითოეულ სტუდენტთან

საგანმანათლებლო პროგრამები და ინფორმაცია კოლეჯში სწავლის შესახებ

პროექტი - „როფესიული გადამზადება დასაქმებისთვის“

იხილეთ ფოტოალბომი

JoomShaper